3-delige serie Dragon Dreaming Project Design.

Dragon Dreaming.

‘Dragon Dreaming’  is meer dan dertig jaar geleden in Australie ontwikkeld. Founders John Croft en Vivianne Elanta ontwikkelden de methode vanuit een hybride werksituatie tussen overheid, universiteit en Aborigine tribes. Ze merkten dat communities die samenwerkten vanuit waarden, een duurzamer karakter hadden dan als er enkel gewerkt werd vanuit een resultaat gedreven doel. Echter, dit betekende niet dat de begrotingen en plannen geen rol speelden – ze namen alleen een andere plek in.

Het non-lineaire handelen werd verbonden met lineaire elementen. De tijd van de klok werd verbonden met tijd van de beleving. Voelen (dreaming) werd gelinkt aan communiceren (planning) en handelen (doing) aan vieren (celebration). De methode gaat uit van een constante win (ik) – win (community) – win (society) situatie en gaat voorbij aan team consensus. Dit vraagt veel van een team: eigen verantwoordelijkheid, gedeeld eigenaarschap en concrete werkvormen waar taken in uitgevoerd worden.

Dragon Dreaming project design is geen ‘hype’ methode. Het is nomadisch van aard en wordt overgedragen via trainingen, projecten en sessies. Het design is hierdoor met name in Zuid Amerika en eco-movements zeer bekend. In Nederland zijn er twee trainers werkzaam (Kees Voorberg en Annette Dölle).

LET OP! Deze training kan los gevolgd worden, of als onderdeel van een driedelige serie: (1) Visie & Verbeelden, (2) Creëren & Communiceren, (3) Vieren & FollowUps.

Visie & Verbeelden (1)

 

Op deze dag werken we vanuit een cultureel antropologische insteek. De visie waar Dragon Dreaming op is gebouwd, verbinden we aan verscheidene andere design methodes (o.a. theory U, sociocratie, holacracy, agile, lean en open space methods). We onderzoeken de vraag hoe cultuur doorwerkt in teams, wat de impact van de initiator is, welke start obstakels signalen zijn voor grotere problemen later in het proces en hóe je hiermee omgaat. In de middag werken we zeer concreet aan Dragon Dreaming tools die dit proces vergemakkelijken.

Voor wie? Deze dag is zeer geschikt voor facilitators die langdurige projectprocessen begeleiden en voor mensen die al ervaring hebben met grote projecten.

 

Wanneer: Maandag 16 oktober 2017. 

Tijd: 9.30 – 17.00 uur. 

Waar: Amsterdam. 

Kosten: € 160,- ex btw.*

Met: Lunch + Handout. 

Voor deze sessie reserveren kan via deze link

Vragen? Mail: contact@annettedolle.nl

 

Creëren & Communicatie (2)

 

Op deze dag werpen we een korte terugblik op de eerste dag en springen vervolgens naar de fase waarin projectprocessen van eerste idee de brug moeten maken naar de communicatie. De uitdagingen in deze fase liggen vrijwel altijd binnen communicatie, verwachtingen en verschillende inschattingen van tijdsbesef. Vanuit Dragon Dreaming gaan we met ‘deeper listening‘ aan de slag, met het signaleren van misverstanden, het teambreed ondervangen van obstakels en concrete tools zoals ‘Pinakarri’, ‘Karrabirdt‘ en het maken van begrotingen en taakverdeling volgens Dragon Dreamin Project Design.

Voor wie? Deze dag is zeer geschikt voor mensen die midden in grote projecten zitten, of op het punt staan transformatieve schakels binnen projecten te maken. Mensen die al eens een 1-daagse training hebben gevolgd, kunnen op deze dag goed instappen.

 

Wanneer: Vrijdag 27 oktober 2017.

Tijd: 9.30 – 17.00 uur

Waar: Amsterdam

Kosten: €160,- ex. btw.* 

Met: Lunch + Handout. 

Voor deze sessie reserveren kan via deze link. 

Vragen? Mail: contact@annettedolle.nl

Vieren & FollowUps (3)

 

Op deze dag werken we aan de essentiële eindfase en follow-up processen van projecten. Het is wellicht de meest onderbelichte kant van onze werkzame kant, terwijl we er 80% ziekteverzuim mee kunnen voorkomen: Het vieren van gedane taken en ‘zien’ wat er speelt. Binnen Dragon Dreaming is er veel ruimte voor het bieden van erkenning tijdens het proces, vanuit de win-win-win situatie. Absoluut niet zweverig en lijzig, maar kort en bondig. Deze fase wordt ‘celebration’ genoemd en is de lijm van succesvolle projecten. Vanuit onze calvinistische grond beleven wij dit vaak als tijdverspilling, maar als je het goed inzet levert het een meerwaarde aan de eindresultaten. We werken aan zeer concrete tools, theoretische aspecten en manieren deze fase vorm te geven.

Voor wie? Deze dag is zeer geschikt voor mensen die vaak ervaren dat ‘energie’ wegsijpelt in teamprocessen, voor facilitators die langdurige projectprocessen soms ‘als kaarsjes zien doven’, voor mensen die in de eindfase van projecten zitten en teamleiders die naar manieren zoeken om door te starten rond de eindfase van projecten. 

Wanneer: Maandag 13 november 2017. 

Tijd: 9.30 – 17.30 uur

Waar: Amsterdam

Kosten: € 160,- ex. btw.* 

Met: Lunch + Handout. 

Voor deze sessie reserveren kan via deze link. 

Vragen? Mail: contact@annettedolle.nl 

Trainer.

Groepsdynamicus. Met een achtergrond in het theater en de psycho-sociale/justitiële hulpverlening initieerde ik in 2012 mbv Dragon Dreaming een landelijk opruimevenement ‘KeepitCleanDay’ ; dit kwam zonder geld en papier tot stand, ruim 120 gemeenten deden er aan mee. Een jaar daarna initieerde ik ‘Uitgestelde Koffie Amsterdam’. Ik geef trainingen, lezingen en richt me met name op zelforganiserende teams, bottom-up organiseren en groepsdynamische processen. Daarnaast schrijf ik aan een boek ‘Nooit Af in het Onderwijs’ met Martijn Aslander. Via deze link  kan je me horen vertellen hoe ik deze tijd beleef.

*Oja. Nog even dit. Waarom is deze training zo goedkoop? Je schijnt tegenwoordig veel geld te moeten vragen om als ‘goed’ bestempeld te worden. Hoe duurder, des te beter schijnt. Dit is een enorme misvatting. Om die reden doe ik er niet aan mee. In het kader van transparantie: De kosten zijn opgebouwd vanuit ruimte huur, lunch, materiaal, mijn dagtarief als trainer. Op basis van tien deelnemers. Ik hoop je dus binnenkort te ontmoeten bij een zeer goede en goedkope training Dragon Dreaming Project Design!

© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.
%d