Adviseert [management]teams

‘Hoe kunnen we ons team binnen de organisatie versterken?’

‘Wat moeten we doen om veiligheid en vertrouwen te creëren binnen ons team?’

‘We worstelen met de relatie tussen beleid en vloer, maar weten niet hoe we dat met ons
[management] team kunnen oplossen?

“De relatie tussen het management en deze afdeling is verstoord, kun je helpen?”

“De spanningen op deze afdeling zijn voor ons (MT) onzichtbaar, wat moeten we doen om het boven water te krijgen?”

Werkwijze

Bovenstaande vragen zijn de startvragen van waaruit organisaties vaak contact met me opnemen. Regelmatig speelt er een langlopend gedragsprobleem dat op verschillende manier benaderd is, maar weinig opleverde op de lange termijn. Eén van de oorzaken kan zijn dat een afdelingsteam dan uit de werkcontext is gehaald, in een vergaderruimte is gezet en van daaruit ‘nieuw’ groepsgedrag heeft aangeleerd gekregen. Dit is uiteraard vanuit goede intenties ontstaan zijn en zal zeker kennis opleveren bij de welwillenden in de groep. Echter, de werkvloer wint het altijd van de vergaderruimte.

Afdelingteams met uitdagingen zijn zelden moedwillig aan het saboteren, maar bevinden zich in een collectief gedragspatroon dat al jaren stand houdt – zelfs als het team al enige wisselingen ondergaan heeft. Om die reden zijn cognitieve gedragstrainingen (samenkomsten in trainingsruimten) nooit voldoende! Nieuw opgedane gedragskennis en -inzichten hebben integratie op de werkvloer nodig. Dit gaat nooít via de mentale weg, maar vraagt om groepsdynamische interventies die in het moment plaatsvinden.

Een mooi voorbeeld is de ‘fruitschaal-interventie’:
Een team binnen een hulpdienst wilde de cultuur binnen het gebouw veranderen, maar niemand nam het initiatief. Het bleef bij praten over wensen, mogelijkheden, kansen en opties. Maar hoe eens ze het ook waren – er gebeurde niks. Ik liep mee binnen deze hulpdienst en besloot een gevulde fruitschaal op tafel te zetten. Ook kocht ik een paar planten (de planten die er stonden mochten niet aangeraakt worden en waren gehuurd van een externe leverancier die ze zelfs water kwam geven).

Door dit te initiëren en een paar weken zèlf bij te houden, ontstond er een andere dynamiek binnen de hulpdienst. Medewerkers werden actiever, het kaf werd van het koren gescheiden (wat nieuwe teamuitdagingen opleverde) en er ontstonden eigen ingezette acties. Pas na de consolidatie-fase kan zo’n ‘fruitschaal-interventie’ leiden naar een nieuwe groepscultuur. Dit gaat niet over één nacht ijs. De essentie is dat je stopt met vergaderen over hoe je wilt dat het gaat, maar het gewoon gaat doen.

Deze werkwijze train ik aan managementteams en gebruik ik binnen begeleidingstrajecten waar communicatie en verbinding een rol speelt.

Werkstijl

Mijn stijl komt voort uit de oplossingsgerichte therapiehoek (psychologie) die ik verbindt met veel sociologische kennis en theorie. Ik werk altijd op de scheidslijn van psychologie en sociologie, waardoor ik de verbinding tussen het team en beleidsmakers eenvoudig kan (uit)leggen.

Mijn stijl is licht provocatief te noemen – ik werk niet vanuit standaarden en kijk goed wat er nodig is om mijn werk zo optimaal mogelijk te kunnen doen.

Voorbeelden hiervan zijn: Ik ‘speel’ gefaseerd met papier en geld zodat ik geen speelbal van bestuurders word, werk zonder verborgen agenda, creëer vaak al vroeg in het proces concrete interventies zodat het [management] team successen ervaart. Ik zet altijd een koers met een zeer concrete stip-aan-de-horizon, maar laveer in de route. Dit vraagt van de opdrachtgever en organisatie openheid en vertrouwen.

Ben ik ook nog een beetje leuk? De meeste mensen vinden gelukkig van wel. Vaak krijg ik terug dat mijn humor en de onvoorwaardelijkheid om voor het succes en de potentie van een team te gaan een positieve rol in het proces speelt.

Contact

Neem contact op via contact@annettedolle.nl / 06-26715406
Ik werk voornamelijk binnen het publiek domein (zorg, politie, brandweer, onderwijs, gemeente). Maar buiten dit veld is uiteraard net zo welkom!© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.
%d