DE AKADEMIE

In oprichting.

 

De Akademie is in oprichting. Wat zoveel inhoudt als, de beslissing om aan de slag te gaan, en er tegelijkertijd een groeimodel van te maken. Te vaak starten initiatieven vol energie en kracht, en ontdekken na een tijdje de kinderziekten en uitdagingen. Ze hebben een passend plan op papier, maar in de praktijk gaat alles altijd anders. Om die reden heb ik er voor gekozen De Akademie bescheiden en kwalitatief hoogstaand te starten, en haar tegelijk tijd te gunnen zich te vormen naar het beste dat ze in zich heeft.

In 2015 vinden de leergangen en masterclasses gewoon hun doorgang, en verandert er weinig aan de dagelijkse bezigheden. Alle leergangen zijn al in gebruik, en hebben in training- of masterclassvorm plaats gevonden. Het enige dat concreet veranderd is, is de overkoepelende naam.

© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.
%d bloggers liken dit: