In Oprichting.

De Akademie is in oprichting. Wat zoveel inhoudt als, de beslissing om aan de slag te gaan, en er tegelijkertijd een groeimodel van te maken. Te vaak starten initiatieven vol energie en kracht, en ontdekken na een tijdje de kinderziekten en uitdagingen. Ze hebben een passend plan op papier, maar in de praktijk gaat alles altijd anders. Om die reden heb ik er voor gekozen De Akademie bescheiden en kwalitatief hoogstaand te starten, en haar tegelijk tijd te gunnen zich te vormen naar het beste dat ze in zich heeft.

In 2015 vinden de leergangen en masterclasses gewoon hun doorgang, en verandert er weinig aan de dagelijkse bezigheden. Alle leergangen zijn al in gebruik, en hebben in training- of masterclassvorm plaats gevonden. Het enige dat concreet veranderd is, is de overkoepelende naam.

Aha moment

Begin twintigste eeuw vond er iets bijzonders plaats dat we vaak over het hoofd zien. In minder dan twintig jaar werden er vier vernieuwingsstromingen van onderwijs ontworpen. Montessori (1907), Dalton (Helen Parhurst, 1919), Jenaplan (Peter Petersen, 1927), Freinet (rond 1920). Alle vernieuwers waren op de hoogte van elkaars werk, dronken samen koffie, en werkten in sommige gevallen nauw samen (zoals Montessori en Parkhurst een tijdje deden).

Er is kennelijk iets bijzonder in dat tijd-segment gebeurd (misschien zat er iets in het water), waar we nu – anno 2015 – op kunnen door borduren: We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kunnen leren van de lessen van toen, en ze aanpassen naar vandaag.

© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.
%d bloggers liken dit: