Lokatie.

‘De wereld is de speeltuin’. Sinds de opkomst van informatie technologie hoeven we ons niet meer te beperken tot de direct omgeving. Celestin Freinet gaf onderwijs aan zijn Franse kinderen door hen de wereld mee te laten brengen de school in. Ze leerden taalonderwijs door met een drukpers brieven te schrijven naar kinderen uit een ander dorp. Tegenwoordig kunnen we emailen, chatten, skypen, en wat nog meer?

En precies om deze reden, is er voor gekozen om geen vaste lokatie te nemen. Geen vaste plek. Er is dus geen vast gebouw waar deelnemers van masterclasses naar toe komen. Gebouwen door heel Nederland, en in het buitenland, kunnen gebruikt worden als leslokatie. Autonomie en zelfredzaamheid worden aangemoedigd, hierdoor kunnen deelnemers zelf met ideeen komen, en projecten aandragen.

© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.
%d