Methodiek.

Aha moment

Begin twintigste eeuw vond er iets bijzonders plaats dat we vaak over het hoofd zien. In minder dan twintig jaar werden er vier vernieuwingsstromingen van onderwijs ontworpen. Montessori (1907), Dalton (Helen Parhurst, 1919), Jenaplan (Peter Petersen, 1927), Freinet (rond 1920). Alle vernieuwers waren op de hoogte van elkaars werk, dronken samen koffie, en werkten in sommige gevallen nauw samen (zoals Montessori en Parkhurst een tijdje deden).

Er is kennelijk iets bijzonder in dat tijd-segment gebeurd (misschien zat er iets in het water), waar we nu – anno 2015 – op kunnen door borduren: We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kunnen leren van de lessen van toen, en ze aanpassen naar vandaag.

De Akademie is een opleidingsplek waar ruimte gegeven wordt aan talloze producten en thema’s, maar waar de omgangsvormen het hoogst in het vaandel staan. ‘Een school voor grote mensen met de allerleukste vakken van de wereld’. Soms is het hoe- doen- we- dat van meer belang dan het wat – ga – je -doen. Het hoe heeft een levensvisie in zich, terwijl het wat mee beweegt met de tijd en kansen die op je pad komen. En dat mag je dan ook best hardop zeggen. Dit is geen standaard manier van werken, en dat ben ik me terdege bewust. Maar alleen op die manier wordt er helder dat we op deze wijze veel meer resultaten kunnen bereiken dan vechtend tegen de bierkaai, of roepend dat het anders moet. Bij De Akademie focussen we op het autonome hoe in plaats van op het statische wat.

 

Methodisch werken.

‘We hoeven het oude niet weg te gooien, maar kunnen er van leren voor vandaag’.

De Akademie bouwt symbolisch voort op de vernieuwingsstromingen van begin twintigste eeuw, en voegt daar een sausje oplossingsgerichte communicatie uit de jaren zeventig aan toe, met een toefje digitale wijsheid van het heden.

We kunnen de meest innoverende en technologische spullen uitvinden, maar als je niet weet hoe het bediend wordt, heb je er niks aan. Hier komt communicatie bij kijken. En verwondering, openheid en de gave om oordelen te vervangen voor onderzoek.

Deze grondhouding wordt aangeleerd tijdens alle leergangen die op De Akadamie van kracht zijn. Het is een staat van zijn, van waaruit voortdurend gewerkt wordt. We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen die gedifferentieerd ingezet worden tijdens masterclasses en leergangen. Elk onderdeel wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid, wederom volledig afgestemd op het vakgebied.

Er wordt geen structureel inhoudelijk pad bewandeld tijdens masterclasses en leergangen, maar tijdens de eerste ontmoeting worden er door de deelnemers individuele- en groepsdoelen geformuleerd waar naartoe gewerkt wordt. Deze doelen zijn leidraad tijdens het ontwikkelingsproces. Uiteraard kunnen er onderweg doelen veranderen, of nieuwe inzichten ontstaan. Zo ontwikkelt er zich vanzelf een flexibel pad waarin iedereen ruimte heeft om te groeien. Aan de hand van tussentijdse evaluaties en reflectie wordt er een individueel portfolio van competenties opgebouwd.

De 10 Akademische Geboden (nog uit te werken).

  • Autonomie.
  • Zelfredzaamheid.
  • Ik ben een andere Jij.
  • Viering.
  • Gesprek.
  • Projectgericht Handelen.
  • Hoe simpeler hoe beter.
  • Lief zijn.
  • Eerlijkheid.
  • Acceptatie van dat wat er is.

 

© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.
%d bloggers liken dit: