Lezing KeepitCleanDay

 

 

Stand Up Inspiration.

BOEKINGEN.

Over data, mogelijkheden en kosten – neem contact op via: annettedolle@gmail.com

Of bel, op 06-26715406. 

WERKVORM.

Afhankelijk van de tijdsduur varieert een lezing in interactie en differentiatie. 

Hebben we ongeveer 20 minuten? Dan zal de kern meer inspirerend en met grote dynamiek zijn, dan wanneer we samen een uur in gesprek gaan. Wellicht vanzelfsprekend, maar de ervaring leert dat het handig is om het te benoemen.

WIJ ZIJN VERHALENVERTELLERS.

Een verhaal staat of valt bij de gratie van de ontvanger. Iets wat hier werkt, kan daar volledig uit de toon vallen. Daarom is geen enkel verhaal gelijk en is de uitkomst altijd onbekend. Ditzelfde geldt voor ons dagelijks handelen, ons werk, de infrastructuur waar binnen we leven. Context bepaalt ons leven meer, dan we jaren lang hebben geloofd. Zéker in de huidige tijd.

In mijn verhalen focus ik me op een nieuwe context, door de luisteraar uit te nodigen anders te kijken. Om open en nieuwsgierig de huidige samenleving te onderzoeken en er positief aan bij te dragen, in plaats van haar te veroordelen of te kaderen.

THEMA’S waar ik regelmatig voor gevraagd wordt zijn:

  • KeepitCleanDay – Hoe ruim je een land op in één dag, zonder geld en papier? Over zelfsturende organisaties en projectontwikkeling.
  • Onderwijs Ontwikkeling – Hoe halen we de huidige wereld meer in de school en laten de chaos in de samenleving voor ons werken ipv tegen ons. Welke ingrediënten hebben we nodig? Hoe maken we de plek waar leren centraal staat, de meest innovatieve organisatie van ons land?
  • Hoe het ook simpel kan – De belangrijkste sociaal maatschappelijke oplossingen kenmerken zich door een simplisme waar onze bureaucratie niet bij kan. We doen moeilijk omdat we dat ooit zo bedacht hadden uit een behoefte van veiligheid. Wellicht legitiem op dat moment, maar nu leven we in een andere tijd, met andere noodzakelijkheden. Bureaucratie hoort daar niet meer bij.
  • Waarom falen essentieel is om succes te bereiken. – gedragswetenschappelijke invalshoeken verbonden met large scale projecten, anekdotes en ervaring.
  • Dragon Dreaming – Over de verbinding tussen schijnbare tegenstellingen. Dragon Dreaming is een project design methode, ontwikkeld aan de hand van wijsheden van de Aboriginals. Deze natuurlijke inzichten werden door founders John Croft en Vivianne Elante verbonden aan het wersters management en de win-win-win situatie was geboren. Meer info over Dragon Dreaming? Check de pagina in het menu.

OVER ANNETTE DÖLLE.

Annette Dölle (1976)  is een zgn ‘portfoliowerker‘. Ze werkt aan variërende projecten die zich allen bevinden op het snijvlak van groepsdynamische processen en innovatie. Grote liefdes zijn het onderwijs en het theater, waardoor er altijd creatieve elementen in haar werk terug te vinden zijn. In 2012 initieerde ze een landelijke opruimdag ‘KeepitCleanDay’ dat tot stand kwam met behulp van de Dragon Dreaming methodiek. In 2013 was dat ‘Uitgestelde Koffie Amsterdam‘, een concept waarbij cafe’s een sociaal experiment aangaan door twee koffie’s te verkopen aan een consument, waarna er eentje achter blijft voor iemand die het niet kan betalen.

Max. 8 uur per week werkt ze als interim docent in het middelbaar onderwijs, om de feeling met het veld te houden. Ze heeft vijftien jaar ervaring als docent met de meest uiteenlopende doelgroepen – van speciaal onderwijs (REC4) tot tweetalig onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Van ex-gedetineerde wajongers tot trainingen aan young professionals. Gevormd door het freinet- en jenaplanonderwijs richt ze zich tijdens trainingen en lezingen binnen het onderwijs, op de ontwikkeling van de wereld, in relatie tot het onderwijsteam.”

%d bloggers liken dit: