Lezingen

Annette is processor, gedragsdeskundige en groepsdynamicus. Ze werkte een decennium in de justitiële hulpverlening. Vrijwel elke ‘rafelrand’ van de samenleving werd door haar gecoacht, waarbij oplossingsgerichte handelingsperspectieven een rode draad vormen. Daarnaast intervenieert ze voor de overheid, onderwijs (mbo en hbo), bedrijven en organisaties.

Annette initieerde in 2012 een landelijk zwerfafval-evenement (KeepitCleanDay) waar zo’n 50.000 mensen aan deelnamen. Zonder direct gebruik te maken van geld of papier. Ze heeft een grote fascinatie voor collectieve intelligentie. Daarnaast zette ze in Amsterdam ‘Uitgestelde Koffie’ op, waarbij consumenten, horeca en daklozen werden verbonden. 

In haar lezingen werkt haar enthousiasme hierover op ongebreidelde vorm door, waarbij zelfspot niet geschuwd wordt. Ze is een ‘social’ die de wereld van tech begrijpt. Ze bekijkt de wereld door een sociologische lens en deelt die onomwonden met een pragmatische dosis nuchterheid. Lezingen van Annette hebben een provocatief tintje, zetten de zaal aan het denken, zijn overvloedig gevuld met kennis, waarbij anekdotes en voorbeelden het geheel illustreren.

Annette is coauteur van de boeken ‘Easycratie in het Onderwijs’ (2019) en ‘Nooit Af in het Onderwijs’ (2020). Veld-specifieke boeken die beiden vanuit de easycratische visie een trechter plaatsen op het gehele onderwijsveld. ‘Als we toe kunnen geven dat alles goedkoper, simpeler en sneller kan, moeten we ons collectieve systeem omgooien. Waarom ons die eenvoud niet lukt is de werkelijke vraag.

THEMA’S

Mens en Maatschappij – Systeem veranderende tijden

Organisatie van het Onderwijs

Organisatie van het Sociaal Domein

De Kracht van werken op de Stoeprand

Leren (en hoe je dat regelt)

 


                    
© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.