Veldverkenning Dragon Dreaming – Project Design

Het Project Design Dragon Dreaming is afkomstig uit Australië, waar het door Vivienne Elanta en John Croft ontwikkeld is in de jaren tachtig. De wijsheid van de Aboriginals en andere natuurvolken stond hiervoor symbool. Het project design Dragon Dreaming verbindt deze denk- en leefwijze aan het Westers handelen. Zo ontstond er een projectproces waar even veel ruimte is voor managen en monitoring, als voor visualiseren en vieren. Iets dat we in onze Westerse maatschappij door het kapitalistisch handelen vaak vergeten. ‘Als er geen SMART geformuleerde output rendabel is, houdt het verhaal op‘. Dit op de lange termijn volhouden werkt burn-out en overspannen organisaties in de hand. Terwijl het ene het andere niet ui hoeft te sluiten.

Dragon Dreaming is geschikt voor organisaties die regelmatig met deze contradictie in aanraking komen, door menselijke processen ten opzichte van harde doelstellingen. De methodiek focust specifiek op het creëren van win-win-win situaties die ontstaan door zowel naar het individu, team en de samenleving te kijken. Aan de basis van Dragon Dreaming staat het projectwiel (zie foto onder aan de pagina).

Veldverkenning Dragon Dreaming

Doordat John Croft en Vivianne Elanta het nomadisch handelen van de natuurvolken onderdeel hebben gemaakt van de methodiek, is er relatief weinig tekstuele informatie te vinden op het ‘wereld wijde web’. Langzaam komt hier beweging in, al vindt de kern uiteraard buiten internet plaats in trainingen, sessies, projecten en de ervaring. Trainers moeten een project van een half jaar uitgevoerd hebben aan de hand van de methode, en volgden een tiendaagse train-de-trainer. Hierdoor blijft de kwaliteit van het project design gewaarborgd.

Binnen de ‘Veldverkenning-sessie’ behandelen we de hele werkwijze, maar gebruiken expliciet casuïstiek van de organisatie, zodat de materie direct toepasbaar wordt. Dragon Dreaming verbindt bewustwording, ecologische inzichten en handelingsperspectieven aan logische en wetenschappelijk onderbouwde theorie. Deelnemers ervaren met grote regelmaat aha-inzichten: van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam in luttele seconden. 

De methode kent werkvormen zoals het (non-lineair) doorlopen van het projectwiel, de creatiecirkel, het karabirrdt, pinakarri’s, het quizmaster-principe (charismatische communicatie). Celebration neemt een centrale plek in binnen dit gehele proces.

Praktisch

Dragon Dreaming kent een uiterst non-lineaire werkwijze. Het heeft raakvlakken met werkwijzen zoals AI, Art of Hosting en Sociocratie. Als we het een 21ste eeuwse naam zouden geven is het een Social Design dat direct implementeert wat gewenst wordt, óf aan het licht brengt wat er in de weg staat van nuchter doorpakken en waarmaken.

Voor meer informatie. Neem contact op met Annette Dölle: contact@annettedolle.nl / 06-26715406

© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.
%d bloggers liken dit: