Nooit Af in het Onderwijs

Toen bleek dat het boek ‘Nooit Af‘ van Erwin Witteveen en Martijn Aslander, een bestseller werd en de inhoud maatschappelijk resoneerde, bedacht Martijn dat het een goed idee zou zijn om van elk maatschappelijk veld een apart boek te maken. In ‘Nooit Af’ was alles helder en hoopvol aangestipt, maar experts binnen het veld zouden daar een flinke verdieping aan kunnen geven.

Hij nodigde Annette uit om de eerste te maken binnen het thema onderwijs. Het oorspronkelijke idee van de uitgever en schrijvers, was een lichte bundel die vanuit curatorschap gevuld zou worden. Maar door alle ontwikkelingen en heftige crisissen in het onderwijsveld, transformeerde het idee volledig. Voor ze het wisten ontstond er een volledige nieuwe inhoud, gedragen door het gedachtengoed van ‘Nooit Af’.

In januari 2017 startte het werkproces. Martijn en Annette doken de onderzoeksjournalistiek in, heropenden oude onderwijsnetwerken, creëerden nieuwe contacten en Annette schreef artikelen waarbij haar website als verzamelplaats diende. Zo nu en dan ging er een publieke vragenlijst uit, werd er informatie uit de ‘crowd‘ gehaald en werden berichten op sociale media gedeeld. Langzaam ontstond er een fundament van waaruit steeds zichtbaarder werd hoe een veld, waar dagelijks zo’n drie miljoen mensen in rond lopen, zich georganiseerd heeft. Het blijkt uiterst complex. Des te meer redenen om te easycratiseren! 

DE AMUSE [oktober 2017]

5 oktober 2017: Het kleine voorproefje van ‘Nooit Af in het Onderwijs‘ komt uit. Ruim 30.000 amuseboekjes zijn er besteld en verzonden. Op de internationale Dag van de Leraar waaierden ze wijdverspreid over Nederland uit. In het amuseboekje werpen we een caleidoscopische blik op het onderwijsveld. De bureaucratische problemen stapelen zich op, waardoor het ene vraagstuk het andere lijkt te overtroeven. Hiërarchische lagen belemmeren vaak oplossingen, die eenvoudig en snel tot stand kunnen komen. Banen verdwijnen (denk maar aan de postbode), organisaties veranderen en vasthouden leidt tot enkel beknelling. Wil het onderwijs overleven, dan zal het die veranderingen moeten toejuichen in plaats van afwijzen. In ‘Nooit Af in het Onderwijs’ bekijken we de obstakels als puzzelstukjes van een grote systemische puzzel, waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. In het voorproefje alvast een veldverkenning: U kunt het hier bestellen.

Betaboek: Easycratie in het Onderwijs [jan. 2019]

Werkdruk en gebrek aan regelruimte houdt leraren weg van de essentie en blokkeert ruimte en tijd. Waarom is dit zo complex? Easycratische benaderingen kunnen hierbij helpen. We nemen de lezer mee naar een werkwijze waarin niet alleen het systeem, maar tevens de attitude geflipt wordt. We bespreken applicaties die die de leraar zo een paar uur per week administratie kan besparen en we doen aanbevelingen om bestaande wetgeving om te buigen in penibele tijden!
Het is een betaboekje: Een boekje dat Nooit Af is. De digitale ontwikkelingen gaan zo snel, dat er een goede kans is dat er over een paar jaar apps bestaan, die de huidige vervangen. En dat is prima. Dat hoort bij de tijd waarin we leven, waarin alles steeds vaker permanent in ‘beta’-staat verkeert.

BOEK: NOOIT AF IN HET ONDERWIJS

‘Nooit Af in het Onderwijs’ zoomt in op organisatorische vraagstukken waar het onderwijsveld al decennia mee worstelt. Een grote, liefdevolle betrokkenheid van duizenden leraren en even zoveel beleidsmakers heeft uiteindelijk geleid naar een wirwar van lijnen, papieren, machtsrelaties en gedoe. Iets dat heel herkenbaar is voor de rest van de samenleving; waar bureaucratische rompslomp ook regelmatig de kop opsteekt en in strijd is met grote veranderingen, die vanuit de netwerk- en informatie maatschappij onze wereld binnenkomen. We zijn met z’n allen ondertussen beland in een goed bedoelde, bureaucratische kluwen wol met talloze knopen.
Wat we in ‘Nooit Af in het Onderwijs’ doen is, de boel ontwarren en opnieuw bekijken. Van discrepanties in uitspraken van ministeries, inspecties, raden en vakbonden, tot de verhalen en ervaringen in de klas. Van het primair onderwijs tot het wetenschappelijk onderwijs en een leven lang daarna. Van analoge offline ontwikkeling tot digitale slimmigheden die samen-werking en easycratisch handelen vergemakkelijken. ‘Nooit Af in het Onderwijs’ legt alles onder de loep en biedt antwoorden waarvan je zelf mag bedenken of ze juist zijn.

© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.