Ethische Gedragscode

In iedere relatie gelden ongeschreven codes. Ze zijn ontstaan door gedeelde ervaringen en/of communicatie. Als er een samenwerkingsrelatie tot stand komt is de relatie gecreëerd met een helder doel. Om het proces veilig en in vertrouwen te laten verlopen is het afspreken van een gedragscode zowel behulpzaam als belangrijk. Dit voorkomt eventuele ruis.

De ethische gedragscode van ‘Annette Dölle’ is niet verbonden aan een beroepsgroep of vakbeweging. Deze keuze is gemaakt omdat aansluiting bij grote vakbonden vooral veel en onnodig geld kost. We wonen in een rechtsstaat, waarbij het in uitzonderlijke gevallen mogelijk is om eventuele geschillen op die manier juridisch op te lossen. Om dit te beschermen is deze gedragscode in het leven geroepen. Deze gedragscode is een unieke afspraak tussen twee mensen, waarbij ‘Annette Dölle‘ aanbieder is, en de ander aangeduid wordt als deelnemer.

Hoe is de Gedragscode opgesteld?

• De afspraken voor privacy en veiligheid van bronbescherming zijn standaard opgenomen.

• De uitgangspunten betreffende attitude zijn standaard opgenomen.

• Afspraken over communicatie zijn open gelaten, en worden samen met de deelnemer ingevuld.

De Ethische Gedragscode vindt u hier.

 

© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.
%d bloggers liken dit: