Spreker

Annette is processor, gedragsdeskundige en groepsdynamicus. Ze werkte een decennium in de justitiële hulpverlening en het speciaal onderwijs. Sinds 2013 intervenieert ze voor de overheid (brandweer, politie), onderwijs (mbo en hbo), bedrijven en organisaties. Vrijwel elke ‘rafelrand’ van de samenleving werd door haar getraind, waarbij oplossingsgerichte handelingsperspectieven altijd een rode draad vormen.

Annette initieerde in 2012 een landelijk zwerfafval-evenement (KeepitCleanDay) waar 50.000 mensen aan deelnamen. Zonder direct gebruik te maken van geld of papier kwam deze dag tot stand. Daarnaast zette ze in Amsterdam ‘Uitgestelde Koffie’ op, waarbij consumenten, horeca en daklozen werden verbonden. 

In haar lezingen werkt haar enthousiasme hierover op ongebreidelde vorm door, waarbij zelfspot niet geschuwd wordt. Ze is een ‘social’ die de wereld van tech begrijpt, bekijkt de wereld door een sociologische lens en deelt die onomwonden met een pragmatische dosis nuchterheid. Lezingen van Annette hebben een provocatief tintje, zetten de zaal aan het denken, zijn gevuld met kennis, waarbij anekdotes en voorbeelden het geheel illustreren.

Annette is coauteur van de boeken ‘Easycratie in het Onderwijs’ (2019) en ‘Nooit Af in het Onderwijs’ (2020). Veld-specifieke boeken die beiden vanuit de easycratische visie een trechter plaatsen op het gehele onderwijsveld. ‘Als we toe kunnen geven dat alles goedkoper, simpeler en sneller kan, moeten we ons collectieve systeem omgooien. Waarom ons die eenvoud niet lukt is de werkelijke vraag.

THEMA’S

De traag versnellende wereld – waarom we nooit sneller gaan dan we kunnen

Organisatie van het Onderwijs

De Kracht van leren en werken op de Stoeprand

powered by Typeform
© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.
%d bloggers liken dit: