Persoonlijke Sessies

‘When it is not fun, it is not sustainable’.

Ik ben er heilig van overtuigd dat we sneller, fijner, makkelijker en duurzamer ontwikkelen als dat in een prettige atmosfeer is. Mijn werkervaring heeft me de afgelopen twintig jaar bewezen dat ik er niet ver naast zit. In groepsdynamische contexten vraagt het regelmatig een cultuurdoorbraak als er ongeschreven codes bestaan op dit stuk. ‘Leren is serieus’ wordt helaas te vaak opgedrongen – ongeacht de leeftijd van de betrokkenen. In 1-op-1 sessies is het relatief eenvoudiger samen een systemisch veld te creëren, waar ontwikkeling en leerprocessen de kern vormen. Om die reden geef ik ook persoonlijke sessies die nauwe verwant zijn met executive coaching.

Executive Coaching

Ik werk van nature provocatief en oplossingsgericht. Werkend vanuit het nu geeft de betrokkenen vaak een verrassende helderheid, met (her)nieuwde inzichten. In plaats van je altijd af te vragen ‘waarom’ de dingen zijn zoals ze zijn, kun je ze ook recht in de ogen aankijken en ze nemen voor wat ze zijn. In jargon-taal valt deze werkwijze binnen de systeemtheorie en contextuele therapiestromingen. (note: ik doe níet aan opstellingen, al werk ik wel systemisch). Mijn expertise ligt vooral bij mensen met aansturende/leidinggevende taken. Voor Freudiaanse sessies en trajecten die oude verhaallijnen gedetailleerd onderzoeken, kunt u beter iemand anders bellen. ;) Thema’s:

  • Disfunctionele en functionele machtspatronen
  • Leiderschapsprocessen in relatie met de omgeving
  • Autonomie en taakgericht werken
  • De-escalaties en gesprektechnische interventies (specifiek leertraject)

Contra- Indicaties

De ervaring leert dat werkgevers regelmatig medewerkers richting een ‘coach’ sturen. Die moet dan de medewerker in een aantal sessies weer in het gewenste ‘patroon’ manoeuvreren. Al klinkt dit wat weerbarstig, de realiteit is helaas maar al te vaak waar. Mijn werkwijze sluit niet aan bij soort trajecten – en leidt zodoende naar een contra-indicatie om mij te vragen een proces op te starten. Wilt u toch een poging wagen? Mijn advies in dit soort gevallen is, om er een contextuele fase voor te koppelen, waardoor tevens de verstoorde relatie tussen werknemer-werkgever hersteld kan worden. Van daaruit kan opnieuw gekeken wordt wat nodig is.

Een tweede contra-indicatie is als er verborgen agenda’s spelen die geen erkenning krijgen. Ik heb hier ruim vijftien jaar ervaring mee (m.n. in de justitiële en ambulante hulpverlening) en merkte in álle gevallen dat het de ontwikkeling vertraagde en het vertrouwen niet ten goede kwam. Er zijn allicht coaches en supervisors te vinden die hier wel mee werken. Ik wijs deze trajecten af.

De Strippenkaart

Ik heb geen idee wie er als eerste mee kwam, maar het werkt: De strippenkaart methode. Een beetje vergelijkbaar met het afspreken van meerdere sessies, maar… in het geval van de strippenkaart is er meer speelruimte voor de klant. Je koopt een aantal strippen en gebruikt ze wanneer je ze nodig hebt – je reist op je eigen moment. Zo ver en zo lang je wilt. Eén strip staat voor een tijdsegment (maar in mijn geval krijg je daar heus wel gratis een paar kilometer bij gesnoept – doen we niet moeilijk over).

SPELREGELS

  • De strippenkaart is in essentie bedoeld voor individuen, maar elke regel kent uitzonderingen.
  • Eén strip heeft de waarde van om en nabij 45 minuten.
  • Eén strip heeft een tarief van €75. ex BTW
  • Per sessie kunnen er max. 3 strippen ingezet worden (indien langer spreken we een sessie prijs af)
  • Amsterdam is de standplaats. Tot 50km omtrek reken ik geen reiskosten
  • Heeft u suggesties, vragen of ideeën die hier thuis horen? Bel even!

© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.