Samenwerken binnen de Zorg 2.0

  • Inspiratiesessies
  • Assertiviteitstraining binnen de organisatie
  • Training ‘Moeilijke Makkelijker Maken’
  • Autonoom handelen binnen de zorg

Want,

Sinds het huidige kabinet zodanige veranderingen in de zorg heeft aangekondigd lijkt iedereen die ook maar iets met de zorgsector te maken heeft, wakker geschud te zijn.

De afschaffing van de pgb’s http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget  heeft uiteraard verstrekkende gevolgen voor langdurige zieken en mensen die dankzij de pgb thuis en in een vertrouwde omgeving hulp konden krijgen. Of dat nu fysieke of geestelijke hulp betrof. Daarnaast veranderen de regelingen rond de DBC’s en wordt zorgverlenen bijna een race tegen de klok.

De ministeriële veranderingen zetten daarmee ook de inhoudelijke kant van zorginstellingen op scherp: Om nog te voldoen aan de vraag van de zorgmarkt en de (waarschijnlijke) toename van cliënten, zal er een verschuiving in het hulpaanbod moeten komen. Dit vraagt niet alleen om logistieke aanpassing, maar ook om een mentaliteitsverandering van de mensen die werkzaam zijn binnen die zorg.

______________________________________________________________________________________________

  • Inspiratiesessies

Voor wie?

U zit in het MT van een instelling binnen de jeugdzorg. U ziet het belang van de instelling, gaat met plezier naar uw werk, maar ook vraagt u zich meerdere malen per week af  hoelang de werkwijze van de instelling nog in stand kan blijven. Welke veranderingen liggen er te wachten, en vooral: Hoe houden we de kwaliteit hoog, en het verloop van werknemers laag?

Wat?

In twee dagdelen kaderen we deze probleemgebieden, en creëren met elkaar nieuwe inzichten. We inventariseren de werkelijke obstakels waar u als organisatie tegen aan loopt, en bekijken hoe u dat met een zo laag mogelijk kostenplaatje haalbaar kunt maken.

Werkwijze.

Ronde tafel- sessie. Creatieve werkvormen. Associatief denken. En veel out-of-the-box brainstormen.

_______________________________________________________________________________________________

  • Assertiviteitstraining

Voor wie?

U bent leidinggevende in de jeugdzorg. U heeft de toekomstige veranderingen die de instelling zal gaan doormaken langzaam aangekondigd bij de werknemers. Er is matig gereageerd op de  daarvoor beschikbare momenten, maar u weet dat er in de wandelgangen en bij het koffiezetapparaat flink gediscussieerd en geklaagd wordt over de gang van zaken. U zoekt naar een manier waarop al deze geluiden bij elkaar komen, en omgedraaid kunnen worden naar constructieve bijdragen. U wilt graag dat de werknemers meedenken en hun ideeën delen. U wilt ook voorkomen dat de situatie escaleert.

Wat?

Na een oriëntatiegesprek wordt in een aantal dagdelen (af te stemmen per organisatie) met het team gekeken naar de pijnpunten, de kwetsbaarheden, de dromen en de meest constructieve en prettige manier om dit te communiceren met elkaar. Belangrijk element hierbinnen is het onbevooroordeeld luisteren naar de ander, en oprecht meedenken hoe het team als geheel kan ontwikkelen.

Werkwijze.

Oriëntatiegesprek met opdrachtgever (leidinggevende, MT). Gesprekstechnieken. Creatieve werkvormen. Theorievorming over groepsdynamiek binnen teams. ‘Afreageer‘- sessies. Inspiratiemomenten. Out- of- the- box Brainstormen.

_________________________________________________________________________________________________

  • Training ‘Moeilijke momenten makkelijker maken’

Voor wie?

Voor iedereen in een team, die na tientallen pogingen, reflecties, ideeën, oplossingen, en frustraties er maar niet achter kan komen wat er nou aan de hand is binnen een bepaalde groepsdynamiek.

U heeft naar zichzelf gekeken, het ‘probleem’ binnen het team besproken, het buiten het team besproken, maar er moet iets gebeuren. U weet alleen niet wat.

Wat?

Een buitenstaander kan, omdat hij of zij meer afstand heeft, vaak makkelijker waarnemen waar de spanning zit, of waar de hiaten binnen een team vallen. Aan de hand van een paar korte observatiemomenten maken we een analyse van de obstakels, en bespreken die met de opdrachtgever. Daarna gaan we gefaseerd met de teamleden en betrokkenen aan de slag om te bekijken wat er veranderen kan binnen de situatie. En voeren dat – na uw goedkeuring – uit. U blijft altijd eigenaar van het proces, de vervolgstappen en de communicatie naar het team.

Werkwijze.

Participerende observatie. Ronde Tafel sessies. Associatief denken. Gesprekstechnieken. Adviserende analyse. Creatieve werkvormen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2023 Annette Dölle . Theme by Viva Themes.
%d bloggers liken dit: